Kursus

Salg og salgsanalyse

Efter kurset kan du selvstændigt planlægge og udføre generelle opgaver indenfor salg, markedsføring og kundeservice. Du kan også varetage opgaver indenfor præsentation, kalkulation og relationsopbygning samt på grundlæggende niveau gennemføre markedsanalyser.

Fakta

Navn:
Salg og salgsanalyse
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
20,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2287
Fagkode:
48633-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod ufaglærte medarbejdere, der arbejder med salg og kundeservice i handelsvirksomheder.

Mål

Deltageren kan afdække kundernes købsadfærd, samt udvikle og fastholde kunderelationer.Deltageren kan vurdere forskellige salgskanaler, herunder e-handel.Deltageren kender til forskellen mellem transaktions- og relationsmarkedsføring.Deltageren kan kalkulere priser og avancer, samt udarbejde salgs- og tilbudsmateriale.Deltageren kan anvende personlig planlægning, som redskab i det personlige salgsarbejde.Deltageren kan afdække, analysere og vurdere virksomhedens konkurrencesituation på et udvalgt marked, herunder arbejdet med markedsanalyser.Deltageren kan ud fra forretningsforståelse medvirke til værdiforøgelse i virksomheden.Deltageren kan medvirke ved udvikling af virksomhedens interne information og kommunikation, herunder udvikle og fastholde kundeorientering i virksomhedens forretningsgange.Deltageren kan planlægge, styre og organisere salgsaktiviteter.Deltageren kan selvstændigt præsentere salgs- eller markedsføringsprojekt.Deltageren kan udarbejde markedsføringsplaner, herunder beregning af salgs- og markedsføringsomkostninger.Deltageren kan på baggrund af prognose for fremtidig efterspørgsel udarbejde salgsbudgetter.Deltageren kan anvende og vedligeholde data, fx i et CRM-system, i salgsarbejde.Deltageren kan anvende præsentations-, spørge- og forhandlingsteknik. Deltageren kan deltage i planlægning af salgsarbejdet. Deltageren kan selvstændigt, med afsæt i virksomhedens parametermix salg, arbejde med salg, rådgivning og betjening.Deltageren kan vurdere salgets økonomi, med henblik på at understøtte salgsarbejdet.

Varighed

20,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Business College Syd