Kursus

Logistikplanlægning

Efter uddannelsen kan deltageren anvende metoder til planlægning af og opfølgning på virksomhedens interne og eksterne logistikopgaver, herunder evaluere logistikplanlægningens bidrag til virksomhedens overordnede målsætninger.

Fakta

Navn:
Logistikplanlægning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2287
Fagkode:
47188-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med planlægning og koordinering af virksomhedens interne og eksterne logistikopgaver.

Mål

Deltageren kan anvende metoder, fx udarbejdelse af salgsforecast, fastlæggelse af lagerniveauer eller opfølgning på logistikomkostninger, til planlægning af virksomhedens interne og eksterne logistikopgaver samt foretage opfølgning på samme. Endvidere kan deltageren bidrage ved udarbejdelse af beskrivelser af tilhørende processer og forretningsgange, som knytter sig til logistikopgaven.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser