Kursus

Logistik og logistikanalyse

Efter kurset kan du beskrive virksomhedens logistikkæde og vurdere hvor godt denne understøtter virksomhedens mål. Du får indsigt i logistiske nøglebegreber og værktøjer til analyser af såvel processer som data.

Fakta

Navn:
Logistik og logistikanalyse
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
20,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2287
Fagkode:
48634-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod ufaglærte medarbejdere, der arbejder med logistikopgaver i en handels- eller speditionsvirksomhed.

Mål

Deltageren kan kortlægge en virksomheds logistikkæde og vurdere hvor godt denne understøtter virksomhedens mål.Deltageren kan anvende forskellige modeller til analyse og kortlægning af virksomhedens logistiske formåen og afledt heraf opstille målsætninger og forslag til forbedringer.Deltageren kan afdække fordele og ulemper ved valg af forskellige organiseringsformer rundt om logistiske opgaver. Deltageren kan analysere forskellige købsprincipper og forstå afledte konsekvenser for virksomhedens servicegrader og lageromkostninger. Deltageren kan anvende forskellige disponeringsmetoder til styring af virksomhedens indkøb og lager. Deltageren kan gennem indsigt i digitale samhandelsformer vurdere potentialet for virksomheden og argumentere for valget blandt disse. Deltageren kan analysere fordele og ulemper ved valg af distributionsstrategier, samt beregne transportomkostninger.Deltageren kan anvende metoder til planlægning og styring af logistiske projekter i virksomheden.Deltageren kan beregne lageromkostninger og udarbejde almindelige nøgletal for lagerdrift og logistik, samt præsentere disse - som f.eks. KPI'er (Key Performance Indicators).Deltageren kender til de yderligere kompleksiteter en international forsyningskæde føjer til styringsopgaven i en logistikfunktion.

Varighed

20,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Business College Syd