Kursus

Indkøb og indkøbsanalyse

Efter kurset kan du varetage operationelt indkøb, har viden om indkøbsteorier; analyser til udførelse af taktisk indkøb, forhandlinger, evalueringer, KPI'er til opfølgning. Du kender til betydning af betalingsbetingelser, Incoterms, Importtold, fragt m.m.

Fakta

Navn:
Indkøb og indkøbsanalyse
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
20,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2287
Fagkode:
48635-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod ufaglærte medarbejdere, der arbejder med indkøb, så som indkøbsassistenter, disponenter, kommercielle indkøbere o. lign. i handelsvirksomheder.

Mål

Deltageren kan anvende købe- og aftaleloven med henblik på de forpligtigelser og muligheder, der følger med disse.Deltageren kan kalkulere indkøbspriser på produkter herunder total cost of ownership (TCO).Deltageren kan analysere hvilken indflydelse betalingsbetingelser, lagerstyring, og anvendelse af de forskellige lagermodeller, kan have for virksomhedens likviditet. Deltageren forstår principperne for leverandørsamarbejde, -relationer og forhandling med leverandørerne.Deltageren kender til betydningen af datadisciplin, samt forstår vigtigheden af opfølgning og ajourføring af samme, samt hvordan datadisciplin påvirker andre interessenter, der anvender samme data. Herunder vedligeholdelse af leverandørdatabase, dokumenter, procedurebeskrivelser og leverandørvurderinger.Deltageren kan foretage en budgetlægning og budgetopfølgning.Deltageren kan anvende forecast og prognoser og forstår hvordan dette påvirker indkøbsarbejdet. Deltagerne kan vurdere Informations- og kommunikationsprocesser i værdikæden.Deltageren kan vurdere indkøbsarbejdet i forhold til virksomhedens værdier og politikker herunder CSR -politikker og etiske regelsæt.Deltageren kan udarbejde og foretage opfølgning af KPI'er Deltageren kan anvende forskellige kvalitetsstyringsredskaber for at sikre aftalt produktkvalitet.

Varighed

20,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Business College Syd