Kursus

Grundlæggende handel

Efter kurset kan du på grundlæggende niveau selvstændigt planlægge og udføre generelle opgaver indenfor databehandling i afgrænsede opgaver, salg, markedsføring og kundeservice. Du kan også varetage opgaver af grundlæggende art indenfor indkøb og logistik.

Fakta

Navn:
Grundlæggende handel
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
25,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2287
Fagkode:
48463-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod ufaglærte medarbejdere, der arbejder med handel.

Mål

Deltageren kan på grundlæggende niveau selvstændigt planlægge og udføre digital databehandling i forhold til afgrænsede arbejdsprocesser og udpege forskelle i virksomheders behov for og behandling af data.Deltageren kan på grundlæggende niveau selvstændigt planlægge og udføre formidling i forhold til afgrænsede opgaver inden for salg, indkøb og logistik og udpege forskelle i anvendelse af metoder og værktøjer i forhold til kulturer, virksomhedskoncepter, kommunikationskanaler og målgrupper.Deltageren kan på grundlæggende niveau selvstændigt i ukendte situationer afgøre om et tiltag, fx et salgs- eller markedsføringsinitiativ, ud fra kalkulation er rentabelt eller ej, og herunder forklare hvorfor tiltaget enten skal gennemføres eller ej.Deltageren kan på grundlæggende niveau selvstændigt planlægge og udføre salg og serviceopgaver ud fra en viden om strategi, kundeadfærd, præferencestruktur, kulturelle normer og værdier samt mulige kommunikationskanaler.Deltageren kan på grundlæggende niveau selvstændigt i ukendte situationer tage ansvar for afgrænsede opgaver inden for en virksomheds salgs-, kundeservice-, indkøbs- eller logistikfunktion ud fra en helhedsforståelse af de værdi- og forsyningskæder som virksomheden indgår i.

Varighed

25,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Business College Syd