kursus i Handel og logistik -
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Handel og logistik

Områdets kurser giver dig kompetencer til at varetage forskellige funktioner i forhold til såvel business to business- som business to consumer-markedet.

Fakta

Navn:
Handel og logistik
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2287

Du kan arbejde med alle led i købs- og salgsprocessen, fra udvikling af e-koncepter og optimering af vare- og informationsflow til spedition og lagerstyring. Ikke mindst kan du få viden om de it-systemer, branchen anvender til styring af økonomi og vareflow.

Du vil lære at begå dig på et tiltagende globalt marked. Fx får du indblik i, hvordan man markedsfører og kommunikerer på tværs af kulturer, og du kan få viden om begreber som Costumer Relation Management, Corporate Social Responsibility og Supply Chain Management. Kundeservice vil også være et centralt emne.

Kurserne henvender sig fx til faglærte med en handelsuddannelse, men du kan også have en anden kortere eller længere uddannelse.

Se alle AMU-kurser inden for området Handel og logistik på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Handel og logistik omfatter kurser inden for emnerne:

  • Administration af logistik og transport i handels- og speditionsvirksomheder
  • Handelsvirksomhedens indkøb af produkter og ydelser
  • Markedsføring og kommunikation i handelserhvervet
  • Salg og kundeservice i handels-, logistik- og speditionserhvervet
  • Økonomi og betalingsstyring i handelserhvervet

Kurserne udbydes typisk af handelsskoler over hele landet.

Værd at vide

Handel og logistik omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Handel, administration, kommunikation og ledelse.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Handel og logistik er én blandt flere kompetencebeskrivelser under efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL).

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information