Kursus

Logistikopgaver ved internationalt samarbejde -

Efter uddannelsen kan deltageren medvirke til udbygning af forsyningskæden ved handel over landegrænsen med fokus på informations- og styresystemer, samt den dertilhørende dokumentation.

Fakta

Navn:
Logistikopgaver ved internationalt samarbejde -
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2287
Fagkode:
40976-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder internationalt med indkøbs- og logistikopgaver.

Mål

Deltageren kan, ud fra viden om problemstillingerne ved forskellige former for samarbejde med parter på tværs af landegrænser, medvirke ved logistikopgaver, som involverer en eller flere udenlandske parter. Endvidere kan deltageren vurdere, hvilke informations- og systemmæssige ændringer der evt. skal til ved samarbejdet med en udenlandsk part i forhold til en indenlandsk part. Endeligt kan deltageren sikre, at den nødvendige dokumentation, fx i forhold til transport, og told, er på plads i forhold til logistikopgaver.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser