Kursus

Forebyggelse af svind og tab i detailhandlen

Efter uddannelsen kan deltageren identificere butikkens svind og svindkilder, udarbejde plan for forebyggelse af butikkens svind samt tilrettelægge egne arbejdsopgaver i forhold til svindhandlingsplanen.

Fakta

Navn:
Forebyggelse af svind og tab i detailhandlen
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2265
Fagkode:
40330-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod salgsmedarbejdere i detailhandlen, der har begrænset erfaring inden for svind, svindkontrol og svindbekæmpelse.

Mål

Deltageren kan identificere butikkens svind og svindkilder, eksempelvis tyveri, brækagevarer, administrative fejl som optællings- og indtastningsfejl mv.Deltageren kan komme med forslag til en svindbekæmpelsesplan i forhold til butikkens svind. Deltageren kan tilrettelægge egne arbejdsopgaver i forhold til den udarbejdede svindhandlingsplan for butikken.

Varighed

1,0 dag

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutionen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser