Kursus

Administrativ anv. af tidsregistreringssystemer

Efter uddannelsen kan deltageren anvende et tidsregistreringssystem til at udtrække og kontrollere data om fx arbejdstid, fravær og ferie.

Fakta

Navn:
Administrativ anv. af tidsregistreringssystemer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2285
Fagkode:
42742-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til medarbejdere beskæftiget indenfor HR-området, som i deres arbejdsfunktion arbejder med registreringsopgaver, datatræk og indberetninger i forbindelse med arbejdstidssystemer.

Mål

Deltageren kan anvende et tidsregistreringssystem, fx ERP, til at foretage relevante dataudtræk omkring arbejdstid, løn, fravær, sygdom mm. som datagrundlag, fx i forhold til administration af lønudbetalinger eller som kvantitative indspil til fx ledelsesrapporteringer.Endvidere kan deltageren gennem kontrol af data forholde sig kritisk til eventuelle fejlkilder, systemmæssige eller indtastningsmæssige, således, at der fx kan foretages korrektion i måde hvorpå indtastning af data sker, eller at der bliver taget de fornødne forbehold i en eventuel analyse af data.

Varighed

1,0 dag

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold