kursus i Administrative funktioner i HR
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Administrative funktioner i HR

Administrative funktioner i HR omfatter kurser inden for kompetenceudvikling, HR-administration, rekruttering, løn og personalegoder samt jobudformning.

Fakta

Navn:
Administrative funktioner i HR
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2285

Du lærer fx at håndtere stillingsopslag, administrere MUS-samtaler og varetage registrerings- og statistikopgaver, fx i forbindelse med løn, sygdom, ferie og uddannelse.

Kurserne henvender sig til dig, der gerne vil have forudsætninger for at løse mere komplekse opgaver inden for personaleudvikling og HR-administration. Du kan fx være kontor-, butiks- eller handelsuddannet. Du kan fx arbejde i en produktionsvirksomhed, men også i en virksomhed, der har specialiseret sig i HR-funktioner inden for rekruttering mv.

Se alle AMU-kurser inden for området Administrative funktioner i HR på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Administrative funktioner i HR omfatter kurser inden for emnerne:

  • Administration af løn og personalegoder
  • Administrative funktioner i forbindelse med jobudformning
  • Administrative opgaver i forbindelse med rekruttering og afskedigelse
  • Anvendelse af it-systemer inden for HR
  • Deltagelse i arbejdet med udvikling af medarbejdernes kompetencer
  • HR-administration

Kurserne udbydes typisk af erhvervsskoler flere steder i landet.

Værd at vide

Administrative funktioner i HR omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Handel, administration, kommunikation og ledelse.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Administrative funktioner i HR er én blandt flere kompetencebeskrivelser under efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL).

AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information