Kursus

Administrativ it-superbruger

Efter kurset kan du som it-superbruger anvende virksomhedens it-systemer, optræde understøttende, dæmpe konflikter, håndtere og kvalitetssikre datamateriale samt udvikle fx vejledninger til supportering af kolleger og kunder.

Fakta

Navn:
Administrativ it-superbruger
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
15,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2275
Fagkode:
40327-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod ufaglærte medarbejdere, der arbejder med administrative it-superbruger opgaver.

Mål

Deltageren behersker den informationsteknologi, som virksomheden har valgt at anvende til at opfylde sine definerede mål og værdier og formår som administrativ it-superbruger i den forbindelse at udvise forståelse for kollegers og kunders daglige anvendelse af it og de krav, som dette stiller, samt at optræde professionelt, respektfuldt og serviceorienteret.Deltageren kan med baggrund i en forståelse for menneskelige livsvilkår, reaktionsmønstre og krisereaktioner anvende enkle værktøjer som samtaleteknik og konfliktdæmpende adfærd til håndtering af konflikter, der måtte opstå som følge af ændringer i fx it-understøttede arbejdsprocedurer og implementering af ny teknologi.Deltageren demonstrerer som it-superbruger digital navigationskompetence ved at anvende og arbejde på tværs af flere programmer og integrere dem i hinanden, hvor det er hensigtsmæssigt.Deltageren behersker anvendelsen af regneark og kan fx arbejde med flere ark, håndtere og analysere store datamængder, foretage opslag og udtræk af data til videreforarbejdning ved hjælp af fx pivottabeller samt præsentere talmateriale grafisk.Deltageren kan indgå i elektronisk samarbejde om skrivning og færdiggørelse af dokumenter, såsom brochurer og salgsmaterialer, og i den forbindelse anvende korrektur- og versionsstyring. Deltageren kan arbejde med større tekster og skabe overblik og struktur i fx rapporter, håndbøger og vejledninger ved brug af typografier, indholdsfortegnelse, stikordsregister og fodnoter og desuden håndtere dokumentets sektioner til styring af fx sidehoved og -fod og forskellige sidelayouts.Deltageren kan benytte et præsentationsprogram til at fremstille grafisk materiale til såvel print som skærmvisninger til formidling af budskaber i forbindelse med fx foredrag, møder og salgspræsentationer.Deltageren kan håndtere, kontrollere, vedligeholde og kvalitetssikre datamateriale i fx et databaseprogram og udforme brugerfladen, så brugerne får en optimal arbejdssituation.Deltageren kan på en hensigtsmæssig måde genanvende og integrere data mellem administrative it-systemer, således at forskellige arbejdsopgaver løses rationelt og databehandlingsmæssigt korrekt.Endelig kan deltageren i sin funktion som it-superbruger supportere slutbrugere, herunder kolleger og kunder samt gennem udarbejdelse af vejledninger, instruktioner o.lign. medvirke til dokumentation og formidling af rutiner og rationelle arbejdsgange med sigte på at lette tilgangen til organisationens teknologiske værktøjer og processer og dermed styrke dens effektivitet og forretningsgrundlag.

Varighed

15,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Vis hold Skjul hold

Business College Syd