Kursus

Supragingival tandrensning avanceret

Efter kurset kan du selvstændigt identificere og fjerne supragingivale belægninger. Du kan gennemføre en individuel vejledning og instruktion og i samarbejde med tandplejeteamet vurdere og planlægge, hvordan den enkelte patients sygdom og medicinstatus medtænkes i behandlingen.

Fakta

Navn:
Supragingival tandrensning avanceret
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2748
Fagkode:
48761-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte tandklinikassistenter. Det anbefales, at deltageren har gennemført 48046 tandrensning eller har tilsvarende kvalifikationer.

Mål

Du kan give information til patienten om årsager til misfarvninger.Du kan selvstændigt identificere bløde og hårde belægninger samt fjerne supragingivale belægninger under hensyntagen til mundhulens anatomi, slimhindestrukturer og morfologi.Deltageren kan ud fra gingivas tilstand vurdere, om der er behov for supervision fra den uddelegerende behandler.Du kan selvstændigt gennemføre en individuel vejledning og instruktion.Du kan i samarbejde med andre tandplejeteamet vurdere og planlægge, hvordan den enkelte patients sygdom og medicinstatus medtænkes i behandlingen.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.