Kursus

Sterilisation og vedligehold af tandklinikudstyr

Efter uddannelsen kan deltageren vedligeholde tandklinikkens udstyr og udføre småreparationer på "maskinparken", så de daglige problemer kan afhjælpes. Der arbejdes med sterilisationsprocessen og kontrol af denne, bl.a. sporeprøver.

Fakta

Navn:
Sterilisation og vedligehold af tandklinikudstyr
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2748
Fagkode:
48125-

-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til privat og offentligt ansatte ufaglærte og faglærte tandklinikassistenter.

Mål

Deltageren kan vedligeholde tandklinikkens udstyr og udføre småreparationer. Deltageren kan udføre sterilisation og arbejde med kvalitetskontrol, herunder sporeprøver.

Varighed

1,0 dag

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.