Kursus

Kommunikation og konfliktløsning på tandklinikken

Efter uddannelsen kan deltageren kommunikere med patienter på en anerkendende måde, herunder kommunikere med patienter med tandlægeskræk. Deltageren kan arbejde med konfliktløsningsværktøjer.

Fakta

Navn:
Kommunikation og konfliktløsning på tandklinikken
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2748
Fagkode:
48026-

-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til privat og offentligt ansatte ufaglærte og faglærte tandklinikassistenter.

Mål

Deltageren kan på en anerkendende måde kommunikere med patienterne og løse opståede konflikter på en hensigtsmæssig måde. Der kan indgå kommunikation med patienter, der har tandlægeskræk.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.