Kursus

Hygiejne og kvalitetskontrol på tandklinikken

Efter kurset kan du udføre hygiejne på klinikken, så det svarer til de nyeste infektionshygiejniske retningslinjer, og du kan udføre kvalitetskontrol og dokumentation af hygiejnen efter de samme retningslinjer.

Fakta

Navn:
Hygiejne og kvalitetskontrol på tandklinikken
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2748
Fagkode:
48702-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte tandklinikassistenter.

Mål

Deltageren kan arbejde efter de nyeste infektionshygiejniske retningslinjer både under patientbehandling og ved arbejdet i sterilisationen.Deltageren kan foretage kvalitetskontrol og dokumentation af hygiejneprocedurerne.

Varighed

1,0 dag

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.