Kursus

Fremstilling af bløde skinner og tandbeskyttere

Efter uddannelsen kan deltageren tage aftryk til og fremstille individuelle bløde skinner og tandbeskyttere samt vejlede patienter om brugen.

Fakta

Navn:
Fremstilling af bløde skinner og tandbeskyttere
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2748
Fagkode:
48099-

-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til privat og offentligt ansatte ufaglærte og faglærte tandklinikassistenter, som dagligt arbejder med selvstændigt klinisk arbejde i forhold til forebyggelse.

Mål

Deltageren kan fremstille individuelle bløde skinner til fx hjemmeblegning og fluorbehandling samt tandbeskyttere, herunder vælge materialer til aftryk, arbejdsmodel, skinne og tandbeskyttere.Deltageren kan udføre aftrykstagning, udstøbning af aftryk og fremstilling af arbejdsmodel. Deltageren kan vejlede patienten i brug af skinne og tandbeskyttere. Deltageren kan udvælge instrumenter og klargøre materialer på en faglig, sundheds-, sikkerheds- og hygiejnemæssig forsvarlig måde.

Varighed

1,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.