Kursus

Digital administration på tandklinikken

Efter uddannelsen kan deltageren udføre indberetning til digitale portaler. Derudover udføre elektronisk indberetning, indkaldelse af patienter, håndtering af regninger, kryptering af journaler samt korrekt journalføring.

Fakta

Navn:
Digital administration på tandklinikken
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2748
Fagkode:
48127-

-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til privat og offentligt ansatte faglærte og ufaglærte tandklinikassistenter.

Mål

Deltageren kan udføre indberetning til digitale portaler.Deltageren kan udføre elektronisk indberetning, foretage indkaldelse og bruge funktionerne i aftalebogen, udskrive og tilbageføre regninger og kryptere journaler ved tandlægeskift.Deltageren kan medvirke til journalføring jf. journalbekendtgørelsen.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.