Kursus

Kommunikation i patientforløbet

Deltageren kan håndtere kommunikationen vedrørende f.eks. planlægning af undersøgelser, klinikadministration, patientforeninger samt anden information, der vedrører undersøgelser eller behandlinger. Deltageren kan gennem patientforløbet kommunikere denne information til patienter og pårørende på en måde, der viser forståelse for og indsigt i den aktuelle situation.

Fakta

Navn:
Kommunikation i patientforløbet
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2237
Fagkode:
45582-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Mål

Deltageren kan håndtere kommunikationen vedrørende f.eks. planlægning af undersøgelser, klinikadministration, patientforeninger samt anden information, der vedrører undersøgelser eller behandlinger.Deltageren kan gennem patientforløbet kommunikere denne information til patienter og pårørende på en måde, der viser forståelse for og indsigt i den aktuelle situation.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser