Kursus

Anvendelse af diagnoselatin i journaler

Deltageren kan anvende diagnoselatin og medicinsk-latinsk terminologi til brug for journalarbejde - herunder den elektroniske patientjournal. Jobfunktionen kræver, at deltageren har viden om anvendelse af den medicinsk latinske terminologi i forbindelse med oprettelse og udformning af journaler og kan skrive diagnoser i korrekt journalsprog.

Fakta

Navn:
Anvendelse af diagnoselatin i journaler
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2237
Fagkode:
45586-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Mål

Deltageren kan anvende diagnoselatin og medicinsk-latinsk terminologi til brug for journalarbejde - herunder den elektroniske patientjournal.Jobfunktionen kræver, at deltageren har viden om anvendelse af den medicinsk latinske terminologi i forbindelse med oprettelse og udformning af journaler og kan skrive diagnoser i korrekt journalsprog.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser