kursus i Administration i sundhedssektoren
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Administration i sundhedssektoren

På kurserne lærer du at udføre administrative opgaver inden for sundhedsområdet.

Fakta

Navn:
Administration i sundhedssektoren
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2237

Det kan fx være modtagelse af patienter, journalarbejde, koordination af patientforløb og sagsbehandling.

Kurserne retter sig imod lægesekretærens og sundhedsservicesekretærens opgaver på private og offentlige sygehuse.

Se alle AMU-kurser inden for området Administration i sundhedssektoren på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Administration i sundhedssektoren omfatter kurser indne for emnerne:

  • Assistance ved undersøgelse og behandling/terapi
  • Behandling af data og informationer i patientforløb
  • Patient- og klinikadministration i sundhedssektoren
  • Planlægning og koordinering af patientforløb

Kurserne udbydes typisk af handelsskoler få steder i landet.

Værd at vide

Administration i sundhedssektoren omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Handel, administration, kommunikation og ledelse.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Administration i sundhedssektoren er én blandt flere kompetencebeskrivelser under efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL).

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information