Kursus

Ressourcestyring i virksomheder vha ERP system

Efter kurset kan du arbejde administrativt med ressource- og produktionsstyring i et ERP-system. Du kan håndtere: - tidsstyring - forskellige ordrearter - kapacitetsplanlægning - for- og efterkalkulering - rapporteringsværktøj

Fakta

Navn:
Ressourcestyring i virksomheder vha ERP system
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2275
Fagkode:
49036-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med eller ønsker at arbejde med administrative opgaver med ERP.

Mål

Deltageren kan arbejde administrativt med ressource- og produktionsstyring i et ERP system. Det kan for eksempel være - materialer- personale- transportmidler og - produktionslinjerDeltageren kan oprette og håndtere tidsstyring og forskellige ordrearter, både manuelt og automatisk, ligesom deltageren kan foretage grov/fin planlægning af kapacitet.Endvidere kan deltageren foretage for- og efterkalkulering på ordrer, og foretage løbende indberetnin-ger/tilbagemeldinger på disse. Systemets rapporterings værktøjer anvendes til at underbygge dette.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.