Kursus

Diamantskærer - Wireskæring

Kurset handler om skæreopgaver med diamantwire på baggrund af viden om relevante segmenters opbygninger. Der er fokus på udførelse af arbejdet under hensyntagen til eget og andres arbejdsmiljø, udførelse af opgaver på baggrund af viden om statik- og konstruktionsforhold. Kursusdeltageren kan ud fra tegninger og vurderinger afgøre om en opgave kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt, hvad angår konstruktive og statiske forhold under hensyntagen til både synlige og indstøbte installationer samt foretage vedligeholdelse af udstyret ud fra viden om de enkelte værktøjs opbygning. Kursusdeltageren kan desuden fjerne fritskårne materialer ved hjælp af forskellige typer hjælpemidler som taljer og hejs.

Fakta

Navn:
Diamantskærer - Wireskæring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 134 - 200 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2889
Fagkode:
49778-

-

Målgruppe

Kurset er udviklet til ufaglærte medarbejdere indenfor diamantskærerområdet.

Mål

Deltageren kan:- Udføre skæreopgaver med diamantwire med forskellige typer save på baggrund af viden om relevante segmenters opbygninger.- Udføre opgaver på baggrund af viden om statik- og konstruktionsforhold og afgøre om en opgave kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt i forhold til konstruktive og statiske forhold samt under hensyntagen til synlige indstøbte installationer.- På baggrund af viden om de enkelte værktøjers opbygning foretage vedligeholdelse af udstyret.- Fjerne fritskårne materialer ved hjælp af forskellige typer hjælpemidler som taljer og hejs.- Udføre arbejdet ergonomisk korrekt og under hensyntagen til eget og andres arbejdsmiljø, herunder brug af værnemidler bl.a. til afskærmning.

Varighed

2 dage

Prøver

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

 Se Økonomi under AMU.