Kursus

Tagdækning - Svejsn. af bromembraner - Ajourføring

Deltagerne har kendskab til og kan udføre svejsearbejder med polymerbitumenplader, samt kender til den optimale svejseteknik, kan udføre trækprøver samt dokumentere resultat af svejsearbejder. Desuden kan deltagerne planlægge arbejdet ud fra gældende tegningsbilag på kommunale og statslige vej- og banebroer jf. Vejreglernes Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB), Betonbro - Bitumenbaseret fugtisolering.

Fakta

Navn:
Tagdækning - Svejsn. af bromembraner - Ajourføring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2206
Fagkode:
48689-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte tagdækkere og andre med tilsvarende kompetencer, som jævnligt udfører svejsearbejder med Polymerbitumenplader. Et gyldigt bevis fra kurset 46796 Tagdækning- Svejsearbejder med bromembraner er en forudsætning for at deltage i kurset Tagdækning - Svejsn. af Bromembraner - Ajourføring.

Mål

Deltagerne har kendskab til og kan udføre svejsearbejder med polymerbitumenplader på baggrund af kendskab til forekommende principper ved langsgående overlæg i dybderender, inddækningsprincipper ved kantbjælker, dryprør, brønde og broender. Deltager kender til den optimale svejseteknik, og kan udføre trækprøver samt dokumentere resultat af svejsearbejder. Desuden kan deltagerne planlægge arbejdet ud fra gældende tegningsbilag på kommunale og statslige vej- og banebroer i overensstemmelse med Vejreglernes Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB), Betonbro - Bitumenbaseret fugtisolering.  

Varighed

1,0 dag

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder bevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål. Deltagerne vil undervejs i forløbet blive vurderet på teoretisk og praktisk viden om Bestemmelserne for Svejsning og udlægning af bromembraner. Uddannelsesbeviset er gyldigt i 5 år fra uddannelsestidspunktet, hvorefter uddannelsen skal fornyes.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.