Kursus

Tagdækning - Svejsearbejder med bromembraner

Deltagerne kan udføre svejsearbejder i forbindelse med plymerbitumenpladeisolering på veje og broer jf. Vejreglerne, Udbudsforskrifter, Almindelige betingelser og beskrivelser (AAB), Betonbroer, Afsnit 10, Fugtisolering.

Fakta

Navn:
Tagdækning - Svejsearbejder med bromembraner
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2206
Fagkode:
46796-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte tagdækkere og andre med tilsvarende kompetencer. Et gyldigt uddannelsesbevis er en betingelse for at udføre svejsearbejder i forbindelse med bromembraner på statslige og kommunale broer jf. Vejregler.

Mål

Deltagerne kan ud fra kendskab til forekommende materialer, herunder polymerbitumenplader, klemskinner, beskyttelses- og fugematerialer udføre svejsearbejder i forbindelse med bromembraner på statslige og kommunale vej- og banebroer i overensstemmelse med Vejreglernes udbudsforskrift om bitumenbaseret fugtisolering af vej- og brobelægning. Deltagerne kan planlægge arbejdets udførelse under hensyn til klimatiske forhold og betonunderlagets beskaffenhed og kan ligeledes medvirke til at kvalitetssikre udført arbejde ved anvendelse anerkendte metoder, såsom afrivnings- og banketests. Arbejdet udføres under hensyn gældende regler for sikkerhed og arbejdsmiljø.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

For opnåelse af bevis skal deltagerne bestå en teoretisk prøve, som er fastlagt af Vejdirektoratet. Uddannelsesbeviset er gyldigt i 5 år fra uddannelsestidspunktet, hvorefter uddannelsen skal fornyes.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser