Kursus

Tagdækning - Sikkerhed ved bitumen og asfaltmat.

Uddannelsen opfylder uddannelseskravet vedr. sikkerhed med tagdækning med bitumen og asfaltmaterialer i henhold Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.1088 af 28. november 2011 med tilhørende bilag om kvalifikationskrav.

Fakta

Navn:
Tagdækning - Sikkerhed ved bitumen og asfaltmat.
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2206
Fagkode:
47200-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til tagdækkere og andre faglærte og ufaglærte med tilsvarende kvalifikationer og praktisk erhvervserfaring, der har eller søger job inden for området.

Mål

Deltagerne kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i.h.t. gældende regler og kan vælge og anvende nødv. beskyttelsesforanstaltninger v. arb. m. tagdækning og fugtisoleringsarbejder m. opvarmet asfalt og bitumen. Deltagerne kan agere hensigtsmæssigt ved alle aspekter om sikkerheds- og sundhedsrisici v. kontakt med asfalt- og bitumenholdige mat. og kan instruere andre om sundheds- og sikkerhedsforhold ved asfaltarbejde.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Der er ikke eksamen, men uddannelsesstedet udsteder et uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål. Uddannelsesbeviset gør sig gældende som certifikat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser