Kursus

Tagdækning, isolering og faldopbygning

Deltagerne lærer at udøre forskellige former for tagisoleringsopgaver med opbygning af fald, inkl. opbygning af fald med isoleringskiler, samt udførelse af forankring og tagdækning med tilhørende inddækninger.

Fakta

Navn:
Tagdækning, isolering og faldopbygning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2206
Fagkode:
43683-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for tagdækkerområdet.

Mål

Deltagerne kan udføre forekommende isoleringsarbejde, inkl. opbygning af fald med isoleringskiler, med overliggende tagpap på tage, inkl. forankring, samt inddækning af alle former for gennemføringer og afslutninger, som indgår den færdige tagkon­struktion. Deltagerne opnår viden om varmetransmission, fugttransport, samt kondensproblemer, så de med baggrund i denne viden kan udføre korrekt isoleringsarbejde som hindre kondensering.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

Learnmark Horsens

Roskilde Tekniske Skole