Kursus

Tagdækning - Fugning ved tagdækkerarbejde

Deltagerne kan udføre og planlægge fugearbejde ved tagdækkerarbejde med profiler ved vindskede/indskud/klemskinner/hætter ved såvel nybyggeri som ved renovering ud fra kendskab til elementernes bevægelse og sikre, at fugearbejdet udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt under hensyn til de særlige forhold og krav, der stilles til udførelse af arbejdet.

Fakta

Navn:
Tagdækning - Fugning ved tagdækkerarbejde
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2896
Fagkode:
48285-

-

Målgruppe

Tagdækkere, tømrere og andre, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området og har bevis fra enten 43996 Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater eller 45588 Fugning - Personlig sikkerhed ved fugning.

Mål

Deltagerne kan udføre og planlægge fugearbejde ved tagdækkerarbejde med profiler ved vindskede/indskud/klemskinner/hætter ved såvel nybyggeri som ved renovering ud fra kendskab til elementernes bevægelse. Deltagerne kan beregne fugebredder og vælge hensigtsmæssig fugeopbygning og egnede fugeprodukter hertil og kan desuden projektere forbrug af bagstop samt fugemasser. Deltagerne kan desuden udføre arbejdet i henhold til gældende bygge-, miljø- og arbejdsmiljølovgivning. Endelig kan deltagerne udføre fugearbejdet sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt under hensyn til de særlige forhold og krav, der stilles til udførelse af arbejdet.  

Varighed

1,0 dag

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder et uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsesmålet.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.