Kursus

Tagdækning - Fugning ved tagdækkerarbejde

Deltagerne kan udføre og planlægge fugearbejde ved tagdækkerarbejde med profiler ved vindskede/indskud/klemskinner/hætter ved såvel nybyggeri som ved renovering ud fra kendskab til elementernes bevægelse og sikre, at fugearbejdet udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt under hensyn til de særlige forhold og krav, der stilles til udførelse af arbejdet.

Fakta

Navn:
Tagdækning - Fugning ved tagdækkerarbejde
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2206
Fagkode:
48285-

-

Målgruppe

Tagdækkere, tømrere og andre, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området og har bevis fra enten 43996 Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater eller 45588 Fugning - Personlig sikkerhed ved fugning.

Mål

Deltagerne kan udføre og planlægge fugearbejde ved tagdækkerarbejde med profiler ved vindskede/indskud/klemskinner/hætter ved såvel nybyggeri som ved renovering ud fra kendskab til elementernes bevægelse. Deltagerne kan beregne fugebredder og vælge hensigtsmæssig fugeopbygning og egnede fugeprodukter hertil og kan desuden projektere forbrug af bagstop samt fugemasser. Deltagerne kan desuden udføre arbejdet i henhold til gældende bygge-, miljø- og arbejdsmiljølovgivning. Endelig kan deltagerne udføre fugearbejdet sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt under hensyn til de særlige forhold og krav, der stilles til udførelse af arbejdet.  

Varighed

1,0 dag

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder et uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsesmålet.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.