Kursus

Tagdækning - APP-tagpap på flade eller skrå tage

Du kan efter kurset tilrettelægge og udføre lægning af APP-tagpap og afslutninger ved gennembrydninger og inddækninger på plane tagkonstruktioner. Du kan også udføre tagdækning med APP-tagpap og afslutninger ved gennembrydninger - med enten Glatdækning eller listedækning eller plankedækning - på skrå tagkonstruktioner samt udføre tilpasning og montering af alu-afslutninger. Du kan endvidere arbejde ud fra givne tekniske tegninger og beskrivelser samt efter gældende kvalitetskrav.

Fakta

Navn:
Tagdækning - APP-tagpap på flade eller skrå tage
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
7,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2206
Fagkode:
49338-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for jobområdet, der arbejder med tagdækning eller ønsker job inden for området.

Mål

Deltagerne kan på plane tagkonstruktioner udføre:- Lægning af APP-tagpap. - Afslutninger ved gennembrydninger og inddækninger. - Tilrettelæggelse af arbejdet med valg af metoder og materialer.Deltagerne kan på skrå tagkonstruktioner udføre:- Tagdækning med APP-tagpap. - Afslutninger ved gennembrydninger og inddækninger.- Tilpasning og montering af alu-afslutninger, der indgår i tagdækningen. - Materialevalg og kvalitetssikring af det udførte arbejde. Deltageren kan:- Udføre arbejdet ud fra givne tekniske tegninger og beskrivelser samt efter gældende kvalitetskrav.- Udføre arbejdet efter gældende regler og standarder samt under hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø.Uddannelsen gennemføres for skrå tagkonstruktioner inden for en af følgende emner:___Glatdækning APP ___Listedækning APP___Plankedækning APP

Varighed

7,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.