Kursus

Lægning af SBS-tagpap

Du kan efter kurset udføre tagdækning med SBS på tagkonstruktioner - for enten glatdækning eller shinglesdækning eller plankedækning eller listedækning mv. - samt afslutninger ved gennembrydninger og inddækninger. Du kan endvidere arbejde ud fra givne tekniske tegninger og beskrivelser samt efter gældende kvalitetskrav.

Fakta

Navn:
Lægning af SBS-tagpap
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2206
Fagkode:
49340-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for jobområdet, der arbejder med tagdækning eller ønsker job inden for området.

Mål

Deltagerne kan udføre:- Tagdækning med SBS på tagkonstruktioner. - Afslutninger ved gennembrydninger og inddækninger.- Tilpasning og montering af alu-afslutninger, der indgår i tagdækningen. - Materialevalg og kvalitetssikring af det udførte arbejde. - Arbejdet ud fra givne tekniske tegninger og beskrivelser samt efter gældende kvalitetskrav.- Arbejdet efter gældende regler og standarder samt under hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø. Uddannelsen gennemføres inden for en af følgende emner:___ Glatdækning SBS på skrå tage___ Shinglesdækning SBS på skrå tage___ Plankedækning SBS på skrå tage___ Listedækning SBS på skrå tage___ Lægning SBS på flade tage

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

EUC Nordvestsjælland