Kursus

Tagdækning - Svejseteknikker

Du kan efter kurset udføre korrekt svejsning af een af de forskellige typer tagpap/tagfolie - SBS Tagpap eller APP Tagpap eller Tagfolie - og vælge den type tagpap/tagfolie, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende i henhold til projekt eller arbejdsopgave. Du kan endvidere udføre korrekt svejsning til forskellige underlag under hensyn til produkternes egenskaber samt bruge forskellige teknikker ved udførelse af arbejdet.

Fakta

Navn:
Tagdækning - Svejseteknikker
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2206
Fagkode:
49339-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for jobområdet, der arbejder med tagdækning eller ønsker job inden for området.

Mål

Deltageren kan: - Udføre korrekt svejsning af forskellige typer tagpap/tagfolie - Vælge den type tagpap/tagfolie, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende i henhold til projekt eller arbejdsopgave og under hensyn til, arbejdsmiljø og relevante anvisninger. - Vælge hensigtsmæssige materialer og værktøjer til arbejdets udførelse. - Udføre korrekt svejsning til forskellige underlag under hensyn til produkternes egenskaber. - Bruge forskellige teknikker ved udførelse af arbejdet, samt vurdere disse i forhold til arbejdsmiljøet. Uddannelsen gennemføres for montering af en af følgende emner: _____ SBS Tagpap _____ APP Tagpap _____ Tagfolie

Varighed

1,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.