Kursus

Stilladsstabilitet

Deltagerne kan udføre beregning af varierende stilladsers stabilitet, omfattende stabilitet i forhold til belastning på terræn, forankring i væg og afstivning af selve stilladset og elementer i dette, ud fra varierende last- og vindpåvirkninger.

Fakta

Navn:
Stilladsstabilitet
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2615
Fagkode:
43606-

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for stilladsområdet.

Mål

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre beregning af varierende stilladsers stabilitet, omfattende stabilitet i forhold til belastning på terræn, forankring i væg og afstivning af selve stilladset og elementer i dette, ud fra varierende last- og vindpåvirkninger, således at stilladset kan klare de påvirkninger og belastninger, der er aktuelle ved den pågældende opgave.

Varighed

2,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført kurset med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser