Kursus

Stillads - Evakuering og redning i højde

Deltagen kan udarbejde en plan for evakuering og påbegynde redning af faldsikret kollega, hvis der sker fald fra højde.

Fakta

Navn:
Stillads - Evakuering og redning i højde
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2615
Fagkode:
40164-

Målgruppe

Ansatte i bygge- og anlægsbranchen

Mål

Deltageren kan udarbejde plan for evakuering af faldsikret kollega, så der hurtigt og sikkert kan iværksættes redning, hvis der sker fald fra højde. Deltageren kan gennemføre evakuering og påbegynde redning af kollega, der hænger i line ved hjælp af sele eller båre, herunder ved nedfiring og ophaling. Deltageren kan udvælge egnet højderedningsudstyr og anvende det korrekt samt yde førstehjælp. Deltageren har kendskab til AT-vejledning på området og EN-standarder for CE-mærkning på anvendt materiel.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået uddannelsesmålet.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser