Kursus

Beregningskrævende stilladser - intro, trin 1

Kurset er en del af kontraktuddannelsen til Stilladsmontør, hvor deltageren bliver introduceret til sikkert og korrekt arbejde med opstilling og nedtagning af beregningskrævende stilladser efter bl.a. Arbejdstilsynets gældende regler. Deltagerne bliver i stand til at vurdere, hvilke sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der skal foretages, inden arbejdet påbegyndes, herunder ansvarsfordeling, afspærring, skiltning m.m.

Fakta

Navn:
Beregningskrævende stilladser - intro, trin 1
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2615
Fagkode:
48750-

-

Målgruppe

Denne uddannelser retter sig alene mod personer, der har indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver om at gennemføre Stilladsmontøruddannelsen og har opnået uddannelsesbevis for AMU-kurset: "Systemstillads - opstilling mv".

Mål

Deltageren kan medvirke ved opstilling af beregningskrævende stilladser højere end 3 meter under vejledning af en eller flere uddannede stilladsmontører. Deltageren er bekendt med metoder til beregning af styrke og stabilitet for et stillads og til andre forhold af betydning, fx vejret.Deltageren kan vurdere: - Hvilke risici, der er forbundet med montage af beregningskrævende stilladser, - Omfanget af etablering af sikker færden på og i nærheden af stillads, Hvilke belastninger, som stilladset skal kunne klare, så der ikke opstår risiko for personskade eller nedstyrtning. - Hvilke sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der skal foretages inden arbejdet påbegyndes, herunder ansvarsfordeling, afspærring, skiltning m.m. - Hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal fortages i forhold til forbipasserende/tredje part.Deltageren kan: - Arbejde sikkert og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig, - Udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd ved opstilling og nedtagning af beregningskrævende stilladser, der følge gældende regler fra Arbejdstilsynet. Deltageren kan i arbejdet efterleve Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017, bilag 11, samt Bekendtgørelse nr. 1516 af 12/12/ 2010 om bygge- og anlægsarbejde, § 37, ¿Sikring mod nedstyrtning og gennemstyrtning.

Varighed

5 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål. Deltagerne vil undervejs i forløbet blive vurderet på teoretisk og praktisk viden om opstilling, ændring og nedtagning af stilladser jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017, bilag 11 og bekendtgørelse nr. 1516 af 16/12/2010, §37.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Vis hold Skjul hold

NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN