Kursus

Beregningskrævende stilladser - inddæk, trin 2

Kurset er en del af kontraktuddannelsen til Stilladsmontør, hvor deltageren bliver introduceret til at kunne arbejdet sikkert og korrekt med opstilling og nedtagning af teltoverdækninger og totalinddækninger på beregningskrævende stillads over 3 meter og efter bl.a. Arbejdstilsynets gældende regler. Der er en forudsætning for deltagelse på kursets trin 2, at deltageren har AMU-bevis for at have gennemført trin 1.

Fakta

Navn:
Beregningskrævende stilladser - inddæk, trin 2
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2615
Fagkode:
48758-

-

Målgruppe

Denne uddannelser retter sig alene mod personer, der har indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver om at gennemføre Stilladsmontøruddannelsen, har opnået uddannelsesbevis for AMU-kurset: Beregningskrævende stilladser - intro, trin 1.

Mål

Ved opstilling af beregningskrævende stilladser højere end 3 meter kan deltageren: - Medvirke ved sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig montage af alle former for teltoverdækninger og totalinddækninger, - Forstå og kontrollere specifikationerne for en påtænkt totalinddækning eller teltoverdækning, herunder styrke og stabilitetsberegninger, - Medvirke ved forsvarlig opstilling, ændring og nedtagning af totalinddækninger og teltoverdækninger, herunder foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning bl.a. ved brug af personlige værnemidler. Deltagerne er bekendt med, hvordan totalinddækning og teltoverdækning kan påvirke styrke og stabilitet for et stillads samt om andre forhold, der kan have betydning, fx vejret. Deltagerne kan vurdere:- Hvilke risici, der er forbundet med montage af teltoverdækninger og totalinddækninger af beregningskrævende stilladser, - Omfanget af etablering af sikker færden på og i nærheden af over- og inddækninger. Deltageren kan i arbejdet opfylde Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017, bilag 11- Niveau 2.4, samt Bekendtgørelse nr. 1516 af 12/12/ 2010 om bygge- og anlægsarbejde, § 37, ¿Sikring mod nedstyrtning og gennemstyrtning.

Varighed

5 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål. Deltagerne vil undervejs i forløbet blive vurderet på teoretisk og praktisk viden om opstilling, ændring og nedtagning af stilladser jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017, bilag 11 og bekendtgørelse nr. 1516 af 16/12/2010, §37.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Vis hold Skjul hold

NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN