Kursus

Specifik brandbekæmpelse på byggepladsen

Når du har gennemført kurset, har du fået viden om teori og praksis i forhold til specifik brandbekæmpelse i byggeriet. Du er også i stand til at vurdere og vælge det mest egnede brandbekæmpelsesmateriel i en given situation samt alarmere korrekt.

Fakta

Navn:
Specifik brandbekæmpelse på byggepladsen
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
0,5 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2892
Fagkode:
22167-

-

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til medarbejdere med og uden brancheerfaring.

Mål

Deltageren har viden om:Gældende regler og anbefalinger for brandforebyggelse og brandbekæmpelse på byggepladsen. Deltageren kan: - Forstå brandrisici i byggebranchen: Identificere og forstå de specifikke brandrisici, der er forbundet med byggepladser og byggematerialer, herunder hvordan forskellige materialer og byggemetoder påvirker brandens udvikling og spredning.- Forebygge brand på byggepladser: Implementere effektive brandforebyggelsesstrategier på byggepladser, herunder korrekt håndtering og opbevaring af brandfarlige materialer, sikker brug af elektriske værktøjer og maskiner, og oprettelse af sikkerhedsforanstaltninger for at minimere risikoen for brand.- Evakuere sikkerhedsmæssigt fra byggepladser: Udvikle og gennemføre effektive evakueringsplaner for byggepladser, tage højde for komplekse forhold og sikre hurtig og sikker evakuering af alle arbejdere i tilfælde af brand.- Anvende brandbekæmpelsesudstyr korrekt: Vælge og korrekt anvende forskellige typer af brandbekæmpelsesudstyr, der er velegnet til specifikke udfordringer på byggepladser, herunder slukning af brande i byggematerialer.- Udføre effektive brandbekæmpelsesteknikker: Udføre praktiske brandbekæmpelsesteknikker i scenarier, der efterligner reelle brande på byggepladser, hvilket forbedrer deres evne til hurtigt og effektivt at reagere på nødsituationer.- Vurdere og styre brandrisiko: Udføre detaljerede risikovurderinger med særligt fokus på brandrisiko i forbindelse med byggeprojekter og udvikle strategier til effektivt at minimere disse risici.- Forstå beredskabsplaner: Forstå beredskabsplaner for brand på byggepladser, som adresserer specifikke udfordringer ved brandbekæmpelse og inkluderer planer for hurtig indsats, sikker evakuering, og effektiv kommunikation under brandhændelse.- Orientere og indberette: Indberette til arbejdsmiljø organisationer og forstå orientering af disse arbejdsgange.

Varighed

0,5 dag

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.