Kursus

Sikkerhed på byggepladsen

På kurset er der fokus på aktuelle arbejdsmiljøproblemer og opgaver tilknyttet arbejdsmiljøloven inden for bygge- og anlægsbranchen. Kursisten lærer at vurdere konkrete arbejdsmiljøproblemstillinger og vælge arbejdsmetoder, der minimerer eller fjerner arbejdsmiljørisici. Der er endvidere fokus på at kunne vælge korrekte personlige værne- og hjælpemidler samt at kunne anvende anerkendt dialog til at fremme sikkerhedsadfærden blandt kollegaer og byggepladsens øvrige aktører.

Fakta

Navn:
Sikkerhed på byggepladsen
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1 dag.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2892
Fagkode:
20897-

-

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til medarbejdere med brancheerfaring.

Mål

Deltageren:- Kan håndtere aktuelle arbejdsmiljøproblemer og opgaver tilknyttet arbejdsmiljøloven inden for bygge- og anlægsbranchen.- Kan vurdere konkrete arbejdsmiljøproblemstillinger og vælge arbejdsmetoder, der minimerer eller fjerner arbejdsmiljørisici. - Kan vælge korrekte personlige værne- og hjælpemidler ved hjælp af sikkerhedsdatablade.- Kan anvende anerkendt dialog til at fremme sikkerhedsadfærden blandt kollegaer og byggepladsens øvrige aktører.- Kan fremme arbejdsmiljøet ved at lytte, inddrage, formidle og gå i dialog med interessenter på alle niveauer i organisationen.- Kan medvirke i byggepladsens teknologiske og organisatoriske udvikling med et bæredygtigt arbejdsmiljøperspektiv.

Varighed

1 dag.

Prøve

Der er en mundtlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.