Kursus

Partnering i byggeriet

Deltagerne kan med viden om formål med og betydning af partnering bidrage til at optimere byggeprocesser ved inddragelse af alle faggrupper m.h.p. at de forskellige faggrupper i fællesskab udarbejder de bedste løsninger, og derved bidrager til at øge produktivitet og reducere fejl, samt derudover øger tillid og samarbejde gennem byggeriets værdikæde.

Fakta

Navn:
Partnering i byggeriet
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2892
Fagkode:
48500-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere, der har erfaring med byggebranchen og som har eller søger beskæftigelse inden for området.

Mål

På baggrund af viden om formålet med partnering og hvad partnering betyder for de involverede parter i byggeprocessen, kan deltagerne bidrage til at optimere byggeprocesser gennem byggeriets værdikæde ved inddragelse af alle faggrupper og underleverandører, således at byggeprocessens forskellige faggrupper i fællesskab udarbejder de bedste løsninger, og derved bidrager til at øge produktivitet og reducere fejl. Deltageren kan aktivt bidrage til at skabe et tillidsbaseret samarbejde på tværs af faggrupper og de deltagende virksomheder og hermed bidrage til bedre flow og kvalitet i byggeprocessen. Endvidere kan deltageren bidrage til større og bedre videndeling og dermed opnå positive gentagelseseffekter. Endelig kan deltageren bidrage til at understøtte udviklingen af et godt arbejdsmiljø.

Varighed

2,0

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.