Kursus

Digital ansøgning i bygge- og miljøsager

Deltagerne kan foretage digital ansøgning til kommunernes online ansøgningssystem til byggesags- og miljøbehandling, og kan således gennemføre ansøgning, anmeldelse og efterfølgende kommunikation med den aktuelle myndighed, samt kan forestå upload af digitale tegningsmaterialer i de ønskede formater og standarder.

Fakta

Navn:
Digital ansøgning i bygge- og miljøsager
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2892
Fagkode:
48001-

-

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte medarbejdere i bygge- og anlægsvirksomheder, der har behov for at ansøge, anmelde eller kommunikere med myndighederne om et bygge- og anlægsprojekt i henhold til bygningsreglementet.

Mål

Deltagerne kan foretage digital ansøgning til kommunernes online ansøgningssystem til byggesags- og miljøbehandling. Deltagerne kan således gennemføre ansøgning, anmeldelse og efterfølgende kommunikation med den aktuelle myndighed, herunder forstå og anvende begreberne, projekt, enkeltsagsprincippet og dokumentationskrav. Desuden kan deltagerne anvende systemets funktioner og effektivt besvare de oplysninger, der efterspørges. Endelig kan deltagerne forestå upload af digitale tegningsmaterialer i de ønskede formater og standarder.

Varighed

1,0 dag

Eksamen

Der er ikke eksamen, men uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.