Kursus

Byggelogistik og produktivitet

Deltagerne er bevidste om og kan bidrage til et tværfagligt samspil om byggeriets produktivitet og bæredygtighed, hvor byggelogistik og transport af materialer, materiel, jord og affald til, på og fra byggepladsen skaber merværdi og reducerer belastningen af miljøet.

Fakta

Navn:
Byggelogistik og produktivitet
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2258
Fagkode:
48321-

-

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere og sjakbajser, formænd og andre, som arbejder med byggeprocesser og planlægning og styring og samarbejde inden for bygge- og anlægsområdet.

Mål

Deltagerne er bevidste om og kan bidrage til et tværfagligt samspil om byggeriets produktivitet og bæredygtighed, hvor byggelogistik og transport af materialer, materiel, jord og affald til, på og fra byggepladsen skaber merværdi og reducerer belastningen af miljøet. I den forbindelse kan deltagerne: bidrage til virksomhedens innovation og produktivitet og effektivitet v.hj.a. byggepladslogistik og IKT-teknologimedvirke til proces og modtagekontrol med relevante skemaerbidrage til ny miljø- og kvalitetskultur i byggeriettilskynde til, at alle involverede faggrupper på byggepladsen tager ejerskab til den samlede byggelogistik, så det bliver et fælles område

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder bevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering opfylder uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.