Kursus

Arkitektoniske linjer i byggeriet

Du kan efter kurset analysere en konkret bygning og fange linjerne i bygningens stil, materialer og detaljer ud fra kendskab til forskellige tiders byggeskik og arkitektur. Du kan endvidere vurdere nødvendig reparation og vejlede bygherrer om bygningsændringer og udskiftninger.

Fakta

Navn:
Arkitektoniske linjer i byggeriet
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2258
Fagkode:
48981-

-

Målgruppe

Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Mål

Deltageren kan - Analysere en konkret bygning og fange linjerne i bygningens stil, materialer og detaljer ud fra kendskab til forskellige tiders byggeskik og arkitektur - Vurdere, om reparation, samt til- og ombygninger af eksisterende byggeri tager fornødent hensyn til bygningens arkitektoniske og stilmæssige værdier. - Vejlede bygherrer om bygningsændringer og udskiftninger.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.