Kursus

Byggeledelse - tilbudsgivning v. bygge-/anlægsopg.

Du kan efter kurset vurdere udbudsgrundlaget m.h.t. prisfastsættelse ud fra viden om det lovmæssige grundlag ved bygge- og anlægsprojekter. Du kan endvidere opstille tilbud med nødvendige forbehold samt identificere og vurdere forhold, der skal afklares inden underskrivelse af kontrakt.

Fakta

Navn:
Byggeledelse - tilbudsgivning v. bygge-/anlægsopg.
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2258
Fagkode:
48983-

-

Målgruppe

Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Mål

Deltagerne kan - Vurdere udbudsgrundlaget m.h.t. prisfastsættelse ud fra viden om det lovmæssige grundlag ved bygge- og anlægsprojekter.- Opstille tilbud med nødvendige forbehold, herunder o udtage mængder, o fastsætte pris i henhold til aktuelle omkostninger samt o kalkulere ved brug af IT-værktøjer.- Identificere og vurdere forhold, herunder afregningsmæssige forhold, der skal afklares inden underskrivelse af kontrakt.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.