Kursus

Nedrivning med entreprenørmask. og større materiel

Ud fra viden om nedrivningsopgavens karakter og omfang kan deltagerne planlægge og udføre nedrivning af bygge- og anlægskonstruktioner med anvendelse af forskellige entreprenørmaskiner og andet større materiel.

Fakta

Navn:
Nedrivning med entreprenørmask. og større materiel
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2217
Fagkode:
46833-

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere og nedrivere, der arbejder med nedrivningsopgaver eller som søger beskæftigelse inden for området.

Mål

Ud fra viden om nedrivningsopgavens karakter og omfang kan deltagerne planlægge og udføre nedrivning af bygge- og anlægskonstruktioner med anvendelse af forskellige entreprenørmaskiner og andet større materiel. Deltagerne kan i den forbindelse vælge og vurdere materiellets anvendelighed til en given opgave ud fra maskinens/materiellets specifikationer. Derudover kan deltagerne udføre daglig pasning, tilsyn og vedligehold af materiellet i henhold til leverandørens forskrifter. Endelig kan deltagerne udføre arbejdet på baggrund af gældende regler inden miljø- og arbejdsmiljø med særlig vægt på sikkerhedsafstande til maskiner, personsikkerhed, vibrationer, støv og støj.

Varighed

4,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

Learnmark Horsens