Kursus

Nedrivning - anvendelse af droner

På kurset undervises i gældende dansk og fælleseuropæisk lovgivning, herunder flyvetekniske forkortelser og anvendelse af droner i alle kategorier samt relevant myndighedskontakt. Der er også fokus på undervisning i gennemførelse af teoriprøven til kategori A1 og A3 i henhold til Trafikstyrelsens regler for brug af droner. Endvidere er der fokus på brug af droner til nedriverbranchen.

Fakta

Navn:
Nedrivning - anvendelse af droner
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2217
Fagkode:
49861-

-

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere der har erfaring fra Nedriverbranchen.

Mål

Deltagerne: - Kan efterleve gældende dansk og fælleseuropæisk lovgivning, herunder anvendelse af flyvetekniske forkortelser, brug af droner i alle kategorier og foretage relevant myndighedskontakt - Har opnået kompetencer til gennemførelse af teoriprøven til kategori A1 og A3 i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 2253 af 29/12/2020 om supplerende bestemmelser til EU-forordning 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer - Kan foretage forsvarlig transport, opstilling og aktivering af droner på byggepladsen med udgangspunkt i leverandøranvisninger og brugermanualer - Kan foretage indstillinger og programmering af forskellige dronetyper samt manøvrering af dronerne i forhold til arbejdsopgaven - Kan downloade og behandle data fra software som dronen er connected til - Kan adskille og nedpakke droneudstyr samt forestå rengøring, oprydning og hensigtsmæssig håndtering af evt. udtaget materiale - Kan forholde sig til og anvende gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning for støj, støv, vand og ergonomi i forbindelse med anvendelse af droner, herunder hvilke stoffer en drone må udtage - Kan udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler - Kan anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet

Varighed

4 dage

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.