Kursus

Nedrivning af trækonstruktioner med motor-kædesav

Deltagerne kan nedskære trækonstruktioner ved hjælp af motorkædesav ved nedrivning af bygge- og anlægskonstruktioner og tage alle nødvendige sikkerhedshensyn ved arbejdets udførelse

Fakta

Navn:
Nedrivning af trækonstruktioner med motor-kædesav
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2217
Fagkode:
47271-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte bygge- og anlægsarbejdere der har eller ønsker beskæftigelse indenfor nedrivningsbranchen.

Mål

Deltagerne kan nedskære trækonstruktioner ved hjælp af motorkædesav ved nedrivning af bygge- og anlægskonstruktioner. Deltagerne kan vurdere risici ved arbejdets udførelse og tage de nødvendige forholdsregler i forbindelse med indspændte og fastklemte trækonstruktioners reaktion ved opskæring. Deltagerne kan foretage daglig drift og vedligehold af motorkædesaven og vurdere dens sikkerhedsmæssige tilstand. Endelig kan deltagerne foretage nødvendig afspærring i henhold til gældende lovgivning og udføre arbejdet ergonomisk, arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt samt foretage nødvendigt valg af personligt sikkerhedsudstyr i overensstemmelse med gældende regler.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Der er ikke eksamen, men uddannelsesstedet udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

Learnmark Horsens