Kursus

Nedrivning af trækonstruktioner med motor-kædesav

Deltagerne kan nedskære trækonstruktioner ved hjælp af motorkædesav ved nedrivning af bygge- og anlægskonstruktioner og tage alle nødvendige sikkerhedshensyn ved arbejdets udførelse

Fakta

Navn:
Nedrivning af trækonstruktioner med motor-kædesav
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2217
Fagkode:
47271-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte bygge- og anlægsarbejdere der har eller ønsker beskæftigelse indenfor nedrivningsbranchen.

Mål

Deltagerne kan nedskære trækonstruktioner ved hjælp af motorkædesav ved nedrivning af bygge- og anlægskonstruktioner. Deltagerne kan vurdere risici ved arbejdets udførelse og tage de nødvendige forholdsregler i forbindelse med indspændte og fastklemte trækonstruktioners reaktion ved opskæring. Deltagerne kan foretage daglig drift og vedligehold af motorkædesaven og vurdere dens sikkerhedsmæssige tilstand. Endelig kan deltagerne foretage nødvendig afspærring i henhold til gældende lovgivning og udføre arbejdet ergonomisk, arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt samt foretage nødvendigt valg af personligt sikkerhedsudstyr i overensstemmelse med gældende regler.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Der er ikke eksamen, men uddannelsesstedet udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser