Kursus

Intro til nedrivning og diamantskæring

På kurset får deltageren grundlæggende kendskab til byggepladser, bygningskonstruktion, bygningskategorier og arbejdsmarkedsforhold i bygge- og anlægsbranchen.Der introduceres til arbejdet med nedrivning og diamantskæring, brug af værktøj og tekniske hjælpemidler. Der er også fokus på arbejdsmarkedsforhold og bæredygtighed i bygge- og anlægsbranchen.

Fakta

Navn:
Intro til nedrivning og diamantskæring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2217
Fagkode:
20835-

-

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til medarbejdere uden brancheerfaring

Mål

Deltagerne:- Har grundlæggende kendskab til byggepladser og arbejdsmarkedsforhold i bygge- og anlægsbranchen.- Har grundlæggende kendskab til bygningskonstruktion og bygningskategorier.- Introduceres til arbejdet i brancheområderne nedrivning og diamantskæring.- Har kendskab til og kan anvende almindeligt værktøj og tekniske hjælpemidler til udførelse af nedrivning og diamantskæring.- Har kendskab til regler for bortskaffelse og genanvendelse af udvalgte materialer i forbindelse med arbejde med udførelse af nedrivning og diamantskæring.- Kan udføre simple opgaver indenfor brancheområderne nedrivning og diamantskæring.- Har kendskab til grundprincipper i cirkulær økonomi og bæredygtig adfærd inden for området.- Har kendskab til regler for arbejdets udførelse under hensyntagen til eget og andres arbejdsmiljø- Kan arbejde ergonomisk korrekt.

Varighed

5 dage.

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.