Kursus

Diamantskærer - Vægskæring

Kurset handler om vægskæring med diamantværktøjer med el- eller benzindrevet værktøjer. Der er fokus på udførelse af arbejdet under hensyntagen til eget og andres arbejdsmiljø, udførelse af opgaver på baggrund af viden om statik- og konstruktionsforhold. Kursusdeltageren kan ud fra tegninger og vurderinger afgøre om en opgave kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt, hvad angår konstruktive og statiske forhold under hensyntagen til både synlige og indstøbte installationer, beregne vægt og størrelse af de fritskårede dele samt foretage vedligeholdelse af udstyret ud fra viden om de enkelte værktøjs opbygning.

Fakta

Navn:
Diamantskærer - Vægskæring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2217
Fagkode:
48907-

-

Målgruppe

Kurset er udviklet til ufaglærte medarbejdere indenfor diamantskærerområdet.

Mål

Deltagerne kan: - Foretage vægskæring med diamantværktøjer med el- eller benzindrevne værktøjer. - Udføre arbejdet under hensyntagen til eget og andres arbejdsmiljø, herunder ergonomisk korrekte arbejdsstillinger. - Udføre opgaver på baggrund af viden om statik- og konstruktionsforhold og kan ud fra tegninger og vurderinger afgøre om en opgave kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt, hvad angår konstruktive og statiske forhold under hensyntagen til både synlige og indstøbte installationer. - Beregne vægt og størrelse af de fritskårede dele, og forholde sig til god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet. - Foretage vedligeholdelse af udstyret ud fra viden om de enkelte værktøjs opbygning, samt foretage relevant kvalitetssikring og dokumentation

Varighed

3 dage

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.