Kursus

Diamantskærer - Stabilitet

Kurset omhandler diamantskæring i bygninger/konstruktioner, hvor det er nødvendigt at foretage stabilitetsmæssige forholdsregler, så arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Fakta

Navn:
Diamantskærer - Stabilitet
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2217
Fagkode:
49640-

-

Målgruppe

Kurset er udviklet til ufaglærte medarbejdere indenfor diamantskærerområdet.

Mål

Deltagerne kan:- Vurdere stabiliteten i en bygning/konstruktion, hvor der skal skæres/bores i.- Ud fra en vurdering af arbejdets omfang udarbejde en arbejdsplan for boringens/skæringens gennemførelse.- Detailplanlægge boringens/skæringens gennemførelse ud fra krav og hensyn til sikkerhed og miljø, samt hensyn til transportveje.- Fastlægge omfang og nødvendighed af anvendelse af rulle/bukkestilladser, maskinhjælp og specialværktøj.- Foretage nødvendige afspærringer og understøtninger/afstivninger eller anden form for stabilisering af bygningen/konstruktionen, så arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.- Har viden om og kan arbejde med kvalitetssikring af sikkerhed, miljøforhold og arbejdsmiljø efter gældende lovgivning/anbefalinger.- Har viden om og kan anvende rigtig arbejdsteknik og bruge anbefalede (lovpligtige) hjælpe- og værnemidler.- Har viden om god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.