Kursus

Diamantskærer - Bygge- og anlægskonstruktioner

Kurset omhandler diamantskæring i bygge- og anlægskonstruktioner.

Fakta

Navn:
Diamantskærer - Bygge- og anlægskonstruktioner
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2217
Fagkode:
49636-

-

Målgruppe

Kurset er udviklet til ufaglærte medarbejdere indenfor diamantskærerområdet.

Mål

Deltagerne kan: - Medvirke til diamantskæring i alle typer af bygge- og anlægskonstruktioner ud fra viden om forskellige konstruktionernes statiske og konstruktive forhold. - Udregne vægt og rumfang af forskellige bygningsdele.- Foretage nødvendig afstivning af konstruktioner før og under udførelse af diamantskæringsopgaven.- Medvirke til diamantskæring i forspændt beton- og insitustøbt beton, altaner, samt høje konstruktioner som skorstene og siloer mv.- Udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø.- Har viden om god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.