Kursus

Diamantskærer - Betonklip og skær m. entrep.mask.

Kurset handler om klipning og skæring med entreprenørmaskiner, f.eks. en nedrivningsrobot. På kurset læres at samarbejde med andre om udførelse af opgaven på baggrund af viden om statik- og konstruktionsforhold. Ud fra tegninger og vurderinger afgøres om en opgave kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Der er fokus på vedligeholdelse af udstyret ud fra viden om det enkelte værktøjs opbygning. Der er også fokus på ergonomi, dokumentationssikring samt bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Fakta

Navn:
Diamantskærer - Betonklip og skær m. entrep.mask.
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2217
Fagkode:
49686-

-

Målgruppe

Kurset er udviklet til ufaglærte medarbejdere indenfor diamantskærerområdet.

Mål

Deltagerne kan: - Medvirke til klipning og skæring med entreprenørmaskiner, f.eks. en nedrivningsrobot. - I samarbejde med andre udføre opgaven på baggrund af viden om statik- og konstruktionsforhold og kan ud fra tegninger og vurderinger afgøre om en opgave kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. - Beregne vægt og størrelse af de afklippede dele og forholde sig til god praksis for bæredygtig adfærd inden for arbejdsområdet. - Medvirke til vedligeholdelse af udstyret ud fra viden om det enkelte værktøjs opbygning samt foretage relevant kvalitetssikring og dokumentation. - Medvirke til korrekt arbejdsudførelse under hensyntagen til eget og andres arbejdsmiljø herunder ergonomiske arbejdsstillinger.

Varighed

2 dage

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.