Kursus

Befæstelse og fastgørelse af værktøj til underlag

Diamantskærer uddannelsen: Deltagerne opnår viden om befæstelse og fastgørelse af værktøj til forskellige underlag.

Fakta

Navn:
Befæstelse og fastgørelse af værktøj til underlag
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2217
Fagkode:
47303-

-

Målgruppe

Kurset er målrettet ufaglærte medarbejder indenfor nedriver ¿ og diamantskærer området.

Mål

Deltageren kan:- Foretage hensigtsmæssigt valg af hjælpeværktøj til løft ud fra opgavens type- Vælge rigtig befæstelse ud fra underlagets type og beskaffenhed- Foretage hensigtsmæssige valg af befæstelse ud fra kendskab til fastgørelsernes styrker og svagheder- Foretage hensigtsmæssige valg af befæstelse ud fra kendskab til værktøj - Foretage hensigtsmæssigt valg af befæstelse ud fra kendskab til type skæring/opgave

Varighed

2

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.